Thursday, June 8, 2023
Home Lekursi Castle (Lëkurësi Castle) The entrance to Lëkurësi Castle

The entrance to Lëkurësi Castle

Outside Lekursi Castle (Lëkurësi) Near Sarande
Inside Castle Restaurent – Lëkurësi, Lekursi, Albania