Monday, October 2, 2023
Home Lekursi Castle (Lëkurësi Castle) The view over Saranda from Lekursi Castle

The view over Saranda from Lekursi Castle

Inside Castle Restaurent – Lëkurësi, Lekursi, Albania
Inside Castle Restaurant Lëkurësi Lekursi, Albania