Saturday, December 2, 2023
Home Lekursi Castle (Lëkurësi Castle) Outside Lekursi Castle (Lëkurësi) Near Sarande

Outside Lekursi Castle (Lëkurësi) Near Sarande

Old Gun – Lëkurësi Castle Lekursi Saranda
The entrance to Lëkurësi Castle