Tuesday, December 6, 2022
Home Lekursi Castle (Lëkurësi Castle) Outside Lekursi Castle (Lëkurësi) Near Sarande

Outside Lekursi Castle (Lëkurësi) Near Sarande

Old Gun – Lëkurësi Castle Lekursi Saranda
The entrance to Lëkurësi Castle