Home Lekursi Castle (Lëkurësi Castle) View over Saranda from Lëkurësi Castle Lekursi

View over Saranda from Lëkurësi Castle Lekursi

Lekursi Castle From Outside – Sarande
The front of Lëkurësi Lekursi Castle, Saranda